App med matematik – Sarianne
sarianne

Sarianne

App med matematik

Denna app, Math, age 3-5 tycker jag har flera bra moment inom matematik. Appen är på engelska men jag finner det enkelt att omvandla språket till svenska och samtala och ge instruktioner till barnet. Det första avsnittet handlar om att sortera och hitta mönster. Det är det första avsnittet vi har ägnat oss åt här hemma. Ett lekfullt sätt att närma sig en matematisk vardag!

Vad står det i läroplan om matematik?

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp i samband mellan begrepp.

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Skapa en blogg på LOPPI.se du också, klicka här! Och du har väl inte missat topplistorna, klicka här!
Kommentarer
sarianne

Kommentera

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.